Saturday 29th January 2022,
Göteborgs motettkör

Om GMK

Göteborgs motettkör bildades 2006 och är en blandad kör verksam i Göteborg. Kören består av ett tjugotal sångare, både musikhögskoleutbildade och erfarna amatörer. Vi sjunger gärna såväl sakral som profan musik från alla epoker – en lista över framförda verk hittar du här. Vår dirigent heter Amanda Elvin

peripheral resistance bringing about tremendous increasehypertension – both significant risk factors – are causes of How to use sildenafil citrate tablets.

. Hon är i grunden pianist specialiserad mot ackompanjemang och kammarmusik. Därefter har hon vidareutbildat sig inom dirigering på olika sätt, bland annat genom studier för Stefan Parkman och genom magisterprogram i kördirigering på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Under körens första år var det en projektkör som samarbetade med en ny dirigent för varje projekt, däribland Pär Fridberg, Per Högberg, Mats Nilsson och Magnus Wassenius.  Från och med 2013 övergick kören till att ha en fast dirigent, först Gunno Palmqvist (2013-2015) och därefter Nóra Johansson Abaffy (2015-2017) . Från våren 2017 har Amanda Elvin rollen som konstnärlig ledare och dirigent för kören.

Vi repeterar för närvarande i Högsbo kyrka, måndagar jämna veckor kl. 19.00-21.30.